Onderzoek doen naar kinderarbeid wordt verplicht

0

Dit jaar is het onderwerp ‘verduurzaming van de productieketens’ voor de keukenbranche actueler dan ooit. Zo is afgelopen maand het Convenant Natuursteen ondertekend en werd de wet Zorgplicht Kinderarbeid aangenomen.

Foto: Arte, granietgroeve in India

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt deze initiatieven in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse zaken door voorlichting te geven aan ondernemers. Veel van hen zijn namelijk nog niet op de hoogte van het feit dat onderzoek doen naar zaken als kinderarbeid verplicht wordt. Ook weten ze vaak niet dat ze hierbij financieel ondersteund kunnen worden door de overheid.

Taboe

“De vraag naar meer verduurzaming van de productieketens is voor bedrijven niet altijd makkelijk. Vooral op het thema kinderarbeid rust taboe”, vertelt Nathalie Ankersmit van RVO Nederland.

“Veel kleinere MKB-bedrijven hebben geen zicht op wat er aan het begin van hun keten gebeurd en kennen vaak alleen de eerste schakel van toeleveranciers. Toch gaat de nieuwe wet Zorgplicht van hen vragen om hun hele productieketen inzichtelijk te krijgen en te onderzoeken waar de risico’s zitten op kinderarbeid.”

Financiering

Bedrijven kunnen hierbij financiële steun krijgen van de overheid. Zo is er het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) en het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) waaruit bedrijven, in partnerschap met NGO’s, kennisinstellingen en lokale partijen, subsidie kunnen aanvragen om onderzoek te doen naar de risico’s in hun keten. Deze fondsen worden beheerd door RVO in opdracht van Ministerie van BZ.

Voorbeeld

RVO Nederland heeft begin dit jaar MKB-ondernemer Niels van den Beucken van het keukenbladenbedrijf Arte gefilmd toen hij op werkbezoek was in India. “Ook Niels had geen goed beeld van de omstandigheden waarin zijn natuursteen werd gedolven in India, totdat hij zelf direct ging inkopen en daar kinderarbeid aantrof rondom de steengroeves”, vertelt Ankersmit.

“Vanaf dat moment heeft hij zich vol ingezet om maatregelen hiertegen te nemen. Met steun vanuit FBK heeft hij met de Nederlandse NGO Arisa een zogeheten Free Child Labour Zone opgericht rondom de steengroeves. In deze zone worden alle kinderen gemonitored door lokale ‘mobilizers’ die ervoor zorgen dat ze naar school gaan en niet aan het werk zijn.”

Leave A Reply