Actieplan inwisselen oude koelkasten

0

Samen met producentencollectief Weee Nederland en het merendeel van de koelkastenbranche wil Urgenda een campagne starten waardoor volgend jaar 1 miljoen oude koelkasten worden gerecycled en vervangen voor een zuiniger model. Dat kan 0,4 Mton CO2-reductie opleveren.

“In Nederland zijn meer dan drie miljoen koelkasten in omloop die ouder zijn dan tien jaar”, meldt Urgenda, de organisatie voor innovatie en duurzaamheid. “Deze oude koel- en vrieskasten verbruiken veel meer energie en sommige bevatten nog gevaarlijke broeikasgassen die inmiddels verboden zijn.”
De organisatie heeft het over gassen als CFK of HFC. Deze zijn sinds 2001 verboden in koelkasten vanwege aantasting van de ozonlaag. Bovendien is het broeikaseffect van CFK’s ruim vijfduizend keer sterker dan CO2. Zo’n 120.000 van deze modellen belanden ieder jaar niet in het juiste recyclecircuit waardoor de gassen in de atmosfeer belanden. Door dit onder de aandacht te brengen tijdens een actie, kunnen oude koelkasten wél op een goede manier verwerkt worden.
Een andere reden om oude koelkasten te vervangen is dat ze vaak veel meer verbruiken dan nieuwe modellen. Volgens Milieucentraal verbruiken de meeste koelkasten van 10 jaar oud, 220 kWh ofwel €50,- per jaar meer dan een nieuwe koelkast.

Bijdrage door kabinet

Aan het kabinet wordt gevraagd om samen met de aangesloten partijen een gezamenlijk actieplan te steunen dat er in 2020 voor moet zorgen dat consumenten hun oude koelkast inwisselen voor een zuiniger model.
Daarnaast moet het inzamelproces van oude koel- en vrieskasten verbeterd worden, aldus Urgenda. Jaarlijks blijken zo’n 365.000 (36%) koelkasten niet in het juiste recycle-kanaal te belanden. Daardoor komen schadelijke stoffen vrij in het milieu.
“Een goed statiegeldsysteem in de vorm van een retourpremie kan dit voorkomen. Een nieuwe zichtbare recyclingbijdrage garandeert daarbij een meer transparante en circulaire aanpak in de komende jaren.
Aangezien de Nederlandse Staat nog niet in de buurt is van 25% CO2-reductie volgend jaar, gaan Urgenda en allerlei partners door met het laten zien dat het nog steeds wel kan.”

Leave A Reply