Advies aan Hoge Raad over huurkorting

0

Hoe moeten huurders en verhuurders omgaan met de betaling van huur tijdens een lock-down? Brancheorganisatie INretail heeft de Hoge Raad gevraagd een duidelijke richtlijn op te stellen en die komt nu met een zwaarwegend advies.

Bron: INretail

Dit advies is van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad en moet op een aantal punten voor extra duidelijkheid zorgen. Want, alhoewel veel retailers al deals met verhuurders hebben gesloten, kwamen ook velen daar nog niet uit.

Naar verwachting wordt het advies grotendeels overgenomen. Huurrecht advocaten gebruiken deze uitspraak van de AG vanaf nu ook in de praktijk. INretail is blij dat er nu een afgewogen oordeel ligt dat de koers bevestigt die zij al het hele jaar uitdraagt.

Belangrijkste punten

Dt zijn de belangrijkste punten van het advies op een rij:

  • Er is in juridische zin sprake van een ‘gebrek’ en een ‘onvoorziene omstandigheid’ waardoor het niet reëel is dat de huurder de huur voor 100% moet doorbetalen.
  • De AG vindt het belangrijk dat er algehele richtlijnen worden aangehouden over hoe tot verdeling van de schade te komen.
  • Bij een percentage omzetverlies dient het uitgangspunt te zijn dat met datzelfde percentage de huur wordt verlaagd en dat deze verlaging op 50/50 basis tussen huurder en verhuurder wordt verdeeld.
  • Omzetverlies moet per maand worden beoordeeld, waarbij geen rekening hoeft worden gehouden met omzetten in de maanden ervoor of erna (dus niet meewegen dat omzet bv. in maanden van opening weer aantrok).
  • De AG is van mening dat moet worden gekeken naar het omzetverlies dat in het gehuurde wordt geleden (dus het gaat om de winkelomzet om omzetverlies te bepalen). Omzet via online hoeft (in beginsel) niet mee te worden gewogen. Ook omzet van andere (zuster-)vennootschappen hoeft daarbij niet te worden betrokken
  • Ontvangen TVL dat betrekking heeft op het huurdeel (van het gehuurde waarop het omzetverlies is berekend) dient van de huurkorting te worden afgetrokken.

Comments are closed.