Bouw komt handen tekort

0

De bouw heeft volop kansen en toch zal het groeitempo niet zo hard stijgen door het tekort aan werknemers, stelt ABN AMRO. Daarnaast hebben toeleveranciers moeite om te voldoen aan de stijgende vraag naar bouwmaterialen.

In 2017 steeg de bouwproductie met 5,7 procent: de vierde jaarlijkse stijging op rij. ABN AMRO verwacht dat de bouwproductie in 2018 met 4,5 procent en in 2019 met 4 procent gaat groeien.
Positieve cijfers, maar het groeitempo had harder gekund, stelt de bank. Het tekort aan geschikt personeel is een van de redenen waardoor de groei wat achter blijft.
Duurzaamheid
ABN AMRO verwacht dat de woningbouw in 2018 (+6 procent) en 2019 (+5 procent) sterk zal groeien. Ook wijst zij op ontwikkelingen die veel impact gaan hebben op deze branche.
Zo vergrijst de bevolking en worden huishoudens kleiner. Dit betekent dat woningen levensloopbestendig moeten worden, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.
Ook zijn er meer betaalbare, kleine woningen nodig, omdat het aantal eenpersoonshuishoudens de komende jaren hard gaat toenemen. Bovendien moeten miljoenen woningen worden verduurzaamd, in lijn met de duurzaamheidsambities van het kabinet. Naar verwachting gaat het verduurzamen van bestaande woningen naar minimaal energielabel B alleen al 28,1 miljard euro kosten.
Personeelstekort
Er liggen veel kansen in het verschiet voor de bouw, maar of de sector over voldoende mensen en middelen beschikt om deze uitdagingen aan te kunnen is onduidelijk.
“De vraag naar bouwactiviteit is groter dan bouwbedrijven momenteel aankunnen. De bouw kampt met grote personeelstekorten en de sector heeft inmiddels de noodklok geluid over deze ‘war on talent’.
Zo zal er tussen 2016 en 2022 behoefte zijn aan zo’n 64.000 nieuwe arbeidskrachten en dit probleem wordt alleen maar groter. Zo kan het personeelstekort in de bouw door de vergrijzing blijvend worden”, vertelt Madeline Bouw, Sector Econoom Bouw van ABN AMRO.
“Digitalisering en industrialisering kunnen uitkomst bieden. Door te werken met 3D-printing, prefab en modulaire bouw zijn minder werknemers nodig. Tegelijkertijd moet de sector investeren in nieuwe verdienmodellen om in de komende jaren te kunnen inspelen op de verduurzaming van de gebouwde omgeving en het circulaire bouwen.”

Leave A Reply