Consument bereid meer te besteden

0

Het CBS meldt opnieuw een positieve stemming onder consumenten. Het vertrouwen komt in juli uit op 2 tegen 0 in juni. Vooral het oordeel over het economisch klimaat verbetert.

“Met 2 ligt het consumentenvertrouwen in juli boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar, wat -4 is”, stelt het CBS. “Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit, namelijk 36. Het dieptepunt werd met -41 bereikt in maart 2013.”

Koopbereidheid

De stijging van het consumentenvertrouwen hebben we vooral te danken aan het feit dat consumenten een stuk minder negatief zijn over de economie in de komende twaalf maanden. Ook over het afgelopen jaar is men positiever.

Dit resulteert in een licht toegenomen koopbereidheid in juli. Deze deelindicator staat op -1, tegen -2 in juni. Positief voor de keukenverkoop is de constatering dat meer consumenten het tijd vinden voor het doen van grote aankopen.

Leave A Reply