Convenant voor helder beroepsbeeld interieuradviseur

0

Vijf partijen slaan de handen ineen om de MBO-opleiding tot interieuradviseur een positieve impuls te geven. Samen willen ze ervoor zorgen dat de opleiding blijft aansluiten op de voortdurend veranderende arbeidsmarkt.

Afgelopen maandag ondertekenden brancheorganisatie INretail, het Hout- en Meubileringscollege, het Deltion college, het Summa college en het Koning Willem I-college daarvoor een convenant.

De opleiding ‘interieuradviseur’ is populair en daarom is het belangrijk dat de kwaliteit en uitstroom van studenten past bij de vraag uit de markt, aldus de organisaties. “Bovendien hebben deze studenten baat bij een duidelijk beeld van het beroep van interieuradviseur.”

Flexibiliteit

“Ondernemers vragen steeds meer om flexibiliteit bij onderwijs- en leertrajecten”, stelt Paul te Grotenhuis, woordvoerder van INRetail. “Studenten moeten liefst direct inzetbaar zijn op de werkvloer, commerciële kwaliteiten ontwikkelen en ook kunnen bijdragen aan innovatieplannen, waaraan ondernemers werken. Dat vraagt om verschillende kwaliteiten, vaardigheden en kennis van de studenten. Het onderwijsaanbod voor studenten van de opleiding interieuradvies gaat hier intensiever op inspelen. Daarmee blijft de aansluiting op het beroepenveld gewaarborgd.”

“Dankzij de focus van talloze media op styling en interieur is opleiden tot interieuradviseur populair. Woonbedrijven hebben tegelijkertijd veel behoefte aan afgestudeerde interieurstylisten die ook commercieel vaardig zijn.”

“Daarom worden regionale woonbedrijven (erkende leerbedrijven) intensiever betrokken bij de opleiding. Daar gaat INretail zich sterk voor maken. Door de banden met het bedrijfsleven al tijdens de studie te verstevigen, ontstaan kansen om de aansluiting op het toekomstige werkveld te optimaliseren.”

Evenwicht

De convenantdeelnemers staan open voor andere onderwijsinstellingen die willen aansluiten en daarmee aan de voorwaarden willen voldoen. Tegelijk vindt INretail het belangrijk dat het aantal studenten dat uitstroomt, blijft passen bij de vraag op de arbeidsmarkt. Opleiden zonder een reële kans op een baan werkt ontwrichtend voor de markt van vraag en aanbod, vindt de brancheorganisatie.

De convenant partners gaan onder meer de opleiding interieuradviseur verder door ontwikkelen, gezamenlijke opleidingstrajecten uitwerken en evenementen organiseren die het delen van kennis stimuleren.

Leave A Reply