Economisch beeld iets minder gunstig

0

Het CBS heeft de conjunctuurklok openbaar gemaakt en de economie lijkt er iets minder gunstig voor te staan, maar niet veel. Zo was het producentenvertrouwen in maart iets minder positief dan in februari, maar bleef het consumentenvertrouwen gelijk.

Bron: CBS

De conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. Hierin komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Zo schetst de conjunctuurklok een macro-economisch beeld voor Nederland.

Het CBS geeft wel aan dat ongeveer 85 procent van de respondenten van het consumentenonderzoek en 90 procent van de respondenten van het onderzoek naar het producentenvertrouwen al hadden gereageerd op de enquêtes voordat de vergaande maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus donderdag 12 maart van kracht werden. Hierdoor komt het effect van deze maatregelen waarschijnlijk nog niet tot uiting in het gemeten consumenten- en producentenvertrouwen van maart.

Weinig faillissementen

Opvallend is dat het eigenlijk heel goed ging met de bedrijven in Nederland. Zo zijn er in maart dertien bedrijven minder failliet verklaard ten opzichte van februari. Deze trend is over het algemeen redelijk vlak. Tegelijkertijd steeg het aantal banen voor werknemers en zelfstandigen weer met 0,% van 53.000 tot 10.751.000. “In vergelijking met een jaar eerder zijn er 189 duizend banen bij gekomen”, aldus het CBS. “Een stijging van 1,8 procent. Het aantal banen groeit al bijna zes jaar achter elkaar.”

Leave A Reply