Ernstig tekort ambachtslieden in woonbranche

0

De woonbranche kampt met een ernstig tekort aan ambachtslieden zoals woningstoffeerders, parketleggers en keukenmonteurs. “De komende jaren staan we voor een enorme uitdaging om een antwoord te vinden op dit structurele probleem”, aldus Bert-Jan van der Stelt, branchespecialist Wonen.

De groep werknemers en zzp’ers vergrijsd en de nieuwe aanwas vanuit het vakonderwijs is beperkt. Om de huidige situatie in kaart te brengen, heeft INretail onderzoek gedaan onder haar leden; ruim 300 respondenten.

De meest opvallende resultaten

INretail-leden hebben op dit moment ruim 1.300 vacatures openstaan voor ambachtelijke functies. De meeste vacatures staan uit voor woningstoffeerders (32%). Ondernemers letten bij het vervullen van vacatures voornamelijk op kwalificaties als ‘vakinhoudelijke vaardigheden’, ‘representativiteit’ en ‘communicatieve vaardigheden’.

Het bezit van een vakdiploma is minder belangrijk dan werkervaring. Slechts een derde van de ondervraagden heeft contacten met (hoge)scholen. Ondernemers zien ‘betere voorlichting vanuit de overheid’, ‘ambachtelijke beroepen eerder met pensioen’ en ‘betere vakopleidingen en snuffelstages’ als mogelijke oplossingen voor het tekort aan woningstoffeerders, parketleggers en monteurs.

 

De zoektocht naar een nieuwe medewerker

Ruim zestig procent van de ondervraagde ondernemers heeft woningstoffeerders, parketleggers of monteurs in dienst. Hiervan heeft bijna de helft één of meer vacatures uitstaan voor diezelfde functies. Om mensen te werven, gebruiken werkgevers voornamelijk hun eigen netwerk, het netwerk van hun huidige personeel of zetten ze de vacature uit via een vacaturesite.

“Het is opvallend dat maar een derde van de retailers contact heeft met (vak)scholen. Dit is juist dé plek waar jong talent te vinden is!”, zegt Bert-Jan van der Stelt.

Wachten op werknemers

Ondernemers blijken er niet al teveel vertrouwen in te hebben dat de vacatures snel vervult worden. Op de vraag “Hoe groot acht je de kans dat je de vacature(s) binnen 3 maanden ingevuld krijgt” werd niet erg hoopvol gereageerd.

Dat, terwijl ze ook nog eens op zoek zijn naar mensen met bepaalde kwaliteiten en vaardigheden. Werkgevers vinden vooral belangrijk dat toekomstige werknemers klantgericht zijn. Voor magazijnmedewerkers vinden werkgevers het vooral belangrijk dat ze digitale vaardigheden hebben. Bij monteurs en installateurs wordt vakkennis wel als meest belangrijk gezien.

Bestaande medewerkers binden

Bert-Jan van der Stelt: “Naast nieuwe medewerkers werven, is het ook van belang dat je je huidige medewerkers of de zzp’ers waar je mee samenwerkt, weet te binden aan jouw organisatie. Juist omdat we weten dat er steeds minder nieuwe aanwas is vanuit het beroepsonderwijs”.

Mogelijke oplossingen

Tot slot hebben we gevraagd welke minder conventionele opties ondernemers haalbaar zien om tekorten aan ambacht in de woonbranche op te lossen. Daaruit blijkt dat er weinig toekomst wordt gezien in technologische veranderingen. Wel ziet een derde van de ondervraagden de recente toestroom van migranten en statushouders als een mogelijke oplossing voor het tekort.

Niets doen is geen optie

Bert-Jan van der Stelt ziet voor retailers een rol weggelegd om de problematiek aan te pakken. “Retailers adviseer ik om de contacten met scholen te intensiveren. Laat vmbo- en mbo- leerlingen zien en ervaren hoe mooi en afwisselend ons vak is. Laat ze een dag meelopen met een stoffeerder of geef eens een gastcollege op een school. Niets doen is geen optie!”

Leave A Reply