Focus op circulaire economie blijkt effectief

0

Nederland consumeerde in 2018 ruim 20 procent minder materialen dan in 2000. Ook de grondstofvoetafdruk per inwoner is kleiner geworden en we recyclen in vergelijking met andere EU-landen veel. Dit meldt het CBS in de publicatie “Circulaire economie in Nederland”.

Bron: CBS

De overheid heeft voor ogen dat Nederland in 2050 een volledig circulaire economie heeft. Dit staat in het Rijksbrede Programma Circulaire Economie uit 2016. Dat is een veelomvattend programma, want een circulaire economie hangt samen met veel factoren. Te denken valt aan materiaalgebruik, afvalstromen en recycling.

Of we de doelstelling van de overheid gaan halen, blijft de vraag. Wel is uit onderzoek van het CBS gebleken dat Nederland op de goede weg is. Zo hadden slechts drie landen een lagere materiaalconsumptie Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië.

“De materiaalinzet per inwoner bestemd voor uitvoer was in Nederland wel hoger dan elders in de Europese Unie”, aldus het CBS. “Dit komt doordat Nederland een relatief kleine en open economie is, waar veel goederen worden ingevoerd om na een kleine bewerking direct weer te worden uitgevoerd.”

Veel afvalproductie

“De Nederlandse afvalproductie per inwoner is gedaald, maar internationaal gezien hoog met 2,5 duizend kilo in 2016”, vervolgt het CBS. Sloopafval is buiten de berekening gehouden. Gemiddeld in de EU-28 is dit bijna 1,8 duizend kilo per inwoner. De relatief hoge afvalproductie heeft ermee te maken dat Nederland veel goederen vervaardigt voor de export waarbij afval vrijkomt in Nederland.”

Nederlanders recyclen

Tot slot blijken Nederlanders erg goed in recyclen. Met 1,7 duizend kilo gerecycled afval per persoon in 2016 staat Nederland op de derde plaats in de EU, achter Luxemburg en België. “Vooral de inzet van mineraal afval in de bouwsector draagt bij aan deze hoge score. Nederlands afval werd in 2016 bijna 40 procent minder vaak gestort dan in 2008. Verbranding met energieopwekking nam in diezelfde periode toe.”

Leave A Reply