INretail : cyberveiligheid van de retail moet omhoog

0

Brancheorganisatie INretail inventariseerde onder aangesloten winkels de status van de cyberveiligheid. Ruim 70% van de ondervraagden had wel eens te maken met online criminaliteit, zo  blijkt uit het onderzoek. Brancheorganisatie INretail roept aangesloten ondernemers op te investeren in cyberveiligheid.

De impact van cybercriminaliteit is groot en de veiligheid kan nog verder omhoog, stelt INretail. “De urgentie wordt te vaak nog niet gevoeld, terwijl de sector steeds verder digitaliseert en het aantal webshops sinds de corona uitbraak fors steeg.”

Van de ondernemers uit het onderzoek heeft twee derde een of meerdere malen phishing berichten ontvangen, 10% procent heeft ervaring met gijzelsoftware en 8% is geconfronteerd met malware dat systemen verstoort en probeert data te verzamelen. Ondernemers melden verder onder meer  misbruik van bedrijfsmailadressen , Ddos aanvallen en online identiteitsfraude.

Basis is geregeld

Een meerderheid van de ondernemers heeft wel basismaatregelen genomen, zoals de installatie van anti virussoftware, het regelmatig updaten van software en het werken met een veilige internetverbinding. Wat nog wel de aandacht verdient: Het maken van essentiële back ups, werken met twee stap verificatie en waar mogelijk tools gebruiken om gevoelige gegevens versleuteld te delen. Ook kunnen medewerkers nog meer getraind worden op bijvoorbeeld het veilig gebruik van wachtwoorden, constateert INretail.

Veel gevolgen, hoge kosten

De gevolgen van cybercriminaliteit zijn ernstig. Er kan in 20% van de gemelde situaties niet meer worden gewerkt en dan zijn winkels niet bereikbaar voor klanten en leveranciers. Daarnaast zijn  belangrijke data op dat moment niet meer niet beschikbaar of gaan verloren. Ook is er het  risico van reputatieschade en schade aan de infrastructuur. In 22% van de gevallen van cybercriminaliteit moesten ondernemers externe IT-specialisten inhuren of aanvullende software kopen (13%) om de problemen op te lossen. Dat brengt hoge kosten met zich mee. Veertig procent van de ondernemers beoordeelt de IT-kennis binnen het bedrijf laag tot zeer laag.

Verzekeren

Cyberverzekeringen kunnen de schade van cybercriminaliteit beperken, maar slechts 6% van de deelnemers uit het onderzoek heeft zich verzekerd. INretail wil het aantal slachtoffers van cybercrime omlaag brengen en attendeert ondernemers daarom actief op de risico’s en op de kansen zich beter te wapenen.

Comments are closed.