Keller Keukens sluit aan bij grondstoffenakkoord

0

Keller Keukens heeft het Nationaal Grondstoffenakkoord ondertekend. Hiermee wil de fabrikant bijdragen aan de ambitie van de overheid om Nederland in 2050 circulair te maken. 

In de bedrijfsvoering van Keller Keukens is MVO een strategisch speerpunt. De keukenleverancier heeft in het verleden al meerdere belangrijke stappen gezet om zuiniger en slimmer met haar grondstoffen en producten om te gaan.

Zo is hout de grootste afvalstroom. Om dit te reduceren, verwerkt het bedrijf afgekeurde onderdelen tot kleinere panelen of kastonderdelen. Materiaal dat vroeger als afval werd beschouwd, wordt nu opnieuw bewerkt en in de keukens gebruikt.

Een deel van het hout dat Keller zelf niet meer kan gebruiken levert ze terug aan de spaanplaatindustrie, waar het weer als grondstof wordt gebruikt. Het kleinere zaagafval wordt verbrand in een speciale biomassa-installatie om de keukenfabriek mee te verwarmen.

Verbeterpunten

Om nóg duurzamer te ondernemen, werkt de keukenleverancier momenteel aan een flinke uitbreiding van het aantal FSC-gecertificeerde modellen in haar assortiment.

Op deze manier kan het bedrijf garanderen dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Bovendien ontwikkelt Keller een circulair keukenproces.

Dit betekent dat keukens aan het einde van hun gebruiksperiode niet direct als afval worden afgevoerd, maar dat de keukenkasten worden gerecycled tot grondstoffen die opnieuw de keten in kunnen.

Nationaal Grondstoffenakkoord

Het doel van het Rijksbrede programma Circulaire Economie is om af te stappen van de lijn ‘produceren, consumeren en dan weggooien’ en richt zich op het rondmaken van de cirkel. Het ondertekenen van het Nationaal Grondstoffenakkoord markeert het startpunt om gezamenlijk en stapsgewijs naar die ambitie toe te werken.

Er zijn vijf transitieagenda’s opgesteld waarin de onderschreven partners ieder in zijn eigen sector en vanuit zijn eigen rol, kennis en kunde bijdraagt aan concrete korte termijndoelen.

Keller Keukens heeft zich aangesloten bij de transitieagenda Bouw. Met haar landelijke netwerk aan dealers, woningcorporaties, vastgoedbeleggers en leveranciers gaat Keller informatie uitwisselen, zodat nieuwe ideeën en ontwikkelingen tot stand kunnen komen.

Leave A Reply