Laat jij je klant cash betalen?

0

Het tv-programma Opgelicht liet zien dat ondernemers geregeld betalingen aannemen van 10.000 euro of meer. Bureau Toezicht Wwft gaat onderzoek doen. INRetail-adviseur Jeroen van Dijken beantwoord vragen die voor jou als ondernemer relevant zijn.

Is het verplicht mee te doen aan het onderzoek?

Ja. Bureau Toezicht Wwft (onderdeel van de Belastingdienst) doet in 2019 onderzoek in verschillende branches. Zo ook in de woonbranche. Het kan goed zijn dat de wet niet op jou van toepassing is en je toch wordt gevraagd mee te doen aan het onderzoek. Je kan dit niet weigeren.

Wat is de ‘Wet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme (Wwft)’?

De Wwft heeft als doel witwassen en terrorisme financiering te bestrijden. Deze wet is van toepassing op alle handelaren in goederen en dus ook de verkopers van bruidsmode (zoals trouwjurken en -pakken) en woonproducten (zoals keukens, meubelen en badkamers).

Is de wet van toepassing op jou?

Accepteer je contante betalingen van 10.000 euro of meer? Dan is de Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme (Wwft) op jou van toepassing. Ook als orders die een logische samenhang met elkaar hebben in delen contant worden betaald (en bij elkaar €10.000 of meer bedragen). Accepteer je deze bedragen niet contant? Dan is deze wet niet van toepassing.

Wat moet ik doen als de wet van toepassing is op mij? ­­

In de wet staat beschreven dat als je deze bedragen contant accepteert, er 3 verplichtingen gelden:

  1. Maatregelen treffen om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vast te stellen en te beoordelen, waarbij de maatregelen in verhouding staan tot de aard en de omvang van de instelling. Een hulpmiddel om de risico’s in kaart te brengen is de risicomatrix. Grotere bedrijven zijn verplicht een onafhankelijke compliance officer en een onafhankelijke auditor aan te stellen.
  2. Cliëntenonderzoek instellen. Cliëntenonderzoek houdt in dat de identiteit van de koper/verkoper moet worden vastgesteld én vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een kopie van het identiteitsbewijs, eventueel met behulp van de KopieID-app van de overheid. Verplichtingen in de Wwft worden niet ingeperkt door de AVG. De Wwft is leidend.
  3. Beoordelen of er sprake is van een ongebruikelijke transactie. Als je het vermoeden hebt dat een transactie verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering, meld je dit altijd bij FIU-Nederland.

Hoe ziet het onderzoek van Bureau Toezicht eruit?

In het najaar gaat het Bureau Toezicht Wwft een enquête uitvoeren onder zo’n 250 woon- en bruidsmodeleden van INretail om inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van dit soort contante betalingen en of er maatregelen zijn genomen om risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vast te stellen en te beoordelen. Het is mogelijk dat naar aanleiding van de enquête verder onderzoek wordt gedaan.

Leave A Reply