Nieuwe cao voor non food retail

0

Er is een nieuwe cao voor 170.000 medewerkers in de retail non-food in werking getreden. Deze loopt tot 1 januari 2021.

Dit heeft er onder meer voor gezorgd dat de lonen per 1 juli gestegen zijn met 1,03 procent. De arbeidsvoorwaarden zijn gemoderniseerd en voorzien van meer individuele mogelijkheden.

Het nieuwe cao is het resultaat van onderhandelingen tussen INretail en de vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en AVV. De bonden adviseren hun achterban akkoord te gaan met het resultaat.

De VGT, Vereniging Grootwinkelbedrijf Textiel is met 18.000 medewerkers een nieuwe partner in deze cao. Eerder haakten Tuinbranche Nederland (9.000 medewerkers) en winkels in de juweliers- en parfumeriebranche al aan op de cao Retail non-food. INretail  vertegenwoordigt de mode-, woon-, schoenen- en sportwinkels in Nederland.

Persoonlijk ontwikkelingsbudget


Er komt een persoonlijk ontwikkelingsbudget van € 150 per jaar voor medewerkers met een dienstverband van 16 uur of meer per week. Ook kunnen meer oudere medewerkers gebruikmaken van een regeling voor duurzame inzetbaarheid waardoor zij beter de pensioendatum kunnen halen.
Er gaat bij bedrijven getest worden met individualisering van feest- en zondagstoeslag. Ook wordt er een begin gemaakt met een individueel keuzebudget: medewerkers kunnen maximaal vier vakantiedagen kopen of verkopen.

Vijf loonaanpassingen

Tijdens de looptijd van de cao van 1 juli 2018 tot 1 januari 2021 wordt het hele loongebouw vijf keer aangepast. Telkens gebeurt dat op 1 juli en 1 januari en met het percentage waarmee het wettelijke minimumloon op dat moment stijgt.
Medewerkers die buiten het loongebouw vallen, krijgen tijdens de looptijd van de nieuwe cao Retail non-food twee keer een eenmalige uitkering van 0,75%.

Leave A Reply