Subsidie voor energiebesparing en verduurzaming

0

Nu de energieprijzen sterk stijgen, is het misschien tijd om stappen te ondernemen op het gebied van energiebesparing. Brancheorganisatie INRetail ziet dat de vraag voor hulp toeneemt. Per 1 oktober wordt nieuwe subsidieregeling geopend vanuit de overheid die ondernemers kan helpen bij het verduurzamen.

Bron: INretail

Met de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) kun je een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft je inzicht in het verder verduurzamen van je onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. Wie er zelf niet helemaal uitkomt, kan terecht bij INretail Energie.

Voor wie is de regeling?

De nieuwe subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte’s) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren. Bovendien gaat het om ondernemingen die niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 maardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Hoogte van de subsidie

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand. Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. Dit zijn netto bedragen.

De kosten van de uit te voeren of uitgevoerde maatregelen zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Voor de maatregelen zelf zijn mogelijk andere subsidies beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) of belastingaftrek via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Je kan je laten ondersteunen om voor deze regelingen subsidie aan te vragen en INretail Energie helpt je daar graag bij.

Alleen de kosten voor het energieadvies en ondersteuning die gemaakt zijn vanaf de publicatiedatum van de regeling, 2 augustus 2021, komen in aanmerking voor subsidie. En je komt alleen voor subsidie in aanmerking als je een bewijs kunt overleggen dat je één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of hebt uitgevoerd.

Comments are closed.